+381 021 6046667 office@dvamk.com

Menu
Imagepac

Šta je Imagepac?

IMAGEPAC je prvi komercijalni proizvod, u svetu, u kojem je tečni polimer upakovan u kesicu. To je potpuno nov način pravljenja pečata koji vam pruža sve olakšice u korišćenju polimera bez nezgoda. Sada nije neophodno da se pečati prave korišćenjem četri komponente (sunđerasti graničnik, noseća folija, zaštitna folija i polimer); možete to sve da uradite samo uzimanjem kesice iz kutije. IMAGEPAC vam pruža gotov artikal za pravljenje pečata na lakši način.

KVALITET – IMAGEPAC kesice su hermetički zatvorene tako da više nećete morati gledati vazdušne mehurove. Mi garantujemo čist polimer u svakoj kesici koji je dobijen iz čiste, automatizovane sredine u kojoj je kvalitet kontrolisan. Ručno sipani polimer u kutije može da iznese kontaminirajuće materije i da bude izložen svetlosnom degradacijom. Punjenje određene količine polimera u kesice određuje dubinu ploče. Punjenjem određene količine polimera proizvodimo ploče koje su precizne i manje nego deseti deo mm, pružajući vam konzistentne debljine ploča.

CENA – IMAGEPAC omogućava da napravite pečat bez škarta (koji ste do sada imali i koji je bio veoma skup). Cena mu je efikasna i ekološki je ispravan, štedi vaš novac i vreme, otpadni materijal, škart, neizbežno čišćenje obuhvaćeni su konvencionalnim metodama! Takođe vam dozvoljava manji lager.

VREME – IMAGEPAC pruža uštedu u vremenu izrade pečata, obično preko deset minuta. Potrebno je mnogo manje vremena nego pri korišćenju polimera iz flaše.

JEDNOSTAVNOST – IMAGEPAC je toliko jednostavan da ga mogu koristiti i neobučena lica. Pruža mogućnost da se pokriju nedostaci veštine lica koja prave pečate.

LAGER – IMAGEPAC je kompletan proizvod za pravljenje pečata. Do sada, pečatoresci su morali da drže na lageru četiri odvojene komponente. Odsustvo bilo koje od njih bi onemogućilo proizvodnju, tako da je lagerovanje bilo neizbežno. Sada kada pogledamo u kesicu IMAGEPAC-a možemo da procenimo koliko je moguće napraviti pečata.

ČISTOĆA – IMAGEPAC je hermetički zapakovan polimer. Sada nije potrebno da se sipa gust, lepljiv polimer. Prilikom stavljanja negativa na kesicu IMAGEPAC – a ne dolazi se u dodir sa tečnim polimerom. Takođe je izostavljen škart koji nastaje korišćenjem zaštitne folije..